Rum for ukrudt og urter

Lørdag d. 4. november kl. 14 åbner GrafikGalleriet, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved udstillingen ”Rum for ukrudt og urter”.

De 2 grafikere Birgitte Thorlacius og Marie Louise Exner udstiller grafiske arbejder i forskellige grafiske teknikker.

Begge kunstnere arbejder med og ud fra oplevelser med naturens former og den måde de hver især sanser omgivelserne.

Marie Louise Exner:

”Rummet er i det fri. Græsser, strandeng, kyststrækning, vilde planter, blomster og vækster – et undersøgelses-laboratorium for alt dette.

Et rum hvor fund og redskaber, skitser, iagttagelse, omsættes til streg og gråtoner

– Det grafiske Rum

Tegning er stadig mit vigtigste udtryk – til denne udstilling har jeg blandt andet arbejdet med hurtige udtryk i tusch – i forsøget på at formidle noget, set langs kysten, en bevægelse i sandet, en vinge eller måske havbunden.

Til udstillingen har jeg også udført en serie runde billeder i træsnit og paptryk og en serie mere bearbejdede indtryk i raderinger.”

Birgitte Thorlacius:

”Jeg viser dybtryk, de klassiske teknikker som koldnål, ætsning og akvatinte.

Inspirationen henter jeg, som titlen antyder i den omgivne natur. Men det er mere den skrøbelige verden – der hvor naturens vækster forfalder og overgår fra en tilstand til en anden – der fanger min interesse. Motiverne kan være tidselfnug, et blad i opløsning, siv i vinden, insektvinger. Det er en evig ambition om at indfange livets sårbarhed, men også dets iboende styrke og uovervindelighed.”

Udstillingen varer til 21. december og har åben torsdag – søndag kl. 12-17

Venlig hilsen

Jan Kiowsky