Fotogravure ( fotopolymergrafik ) 2014-3 Introkursus

Der arbejdes dels med manuel bearbejdning (tegning/maling/lavering med div. materialer på transparent folie) dels med, til en vis grad, fotografisk baseret materiale (max. A4).
Kursusleder: Jan Kiowsky.
Tid: Fred. d. 5. dec. kl. 16.30 til sønd. d. 7. dec. kl. 16.00.
Antal deltagere: Max. 5.
Pris: 600,-kr. ekskl. materialer. Til diverse umålelige materialer tillægges 25,-kr.
Tilmelding som er bindende til: Jan på 61 10 97 41 eller kunjan@stofanet.dk senest d. 24. nov., efter princippet ”først til mølle”.
Betaling sker til kursuslederen ved kursets start.
Evt. spørgsmål angående kurset? Spørg Jan på 61 10 97 41.