Rembrandt Reclaimed!

Rembrandt Reclaimed!
06.1. – 23.2. 2018

PRESSEMEDDELELSE
6. januar kl. 14 åbner GrafikGalleriet på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, Næstved dørene for årets første udstilling.

Denne gang handler det om ikke mindre end Rembrandt`s raderinger…

Udstillingens titel er ”Rembrandt Reclaimed – helt tæt på originalen”

Udstillingens kerne består af knapt 50 raderinger udlånt af en samler.

De bliver suppleret med knapt 20 raderinger udlånt af andre bidragydere.

Kunsthistoriker Cathrine Kamper skriver, assisteret af museumsinspektør Claes Kofoed Christensen fra Den Kgl. Kobberstiksamling:
Rembrandt Reclaimed!
Helt tæt på originalen
Rembrandt og kopierne

”Der findes mange kopier af Rembrandts raderinger.  Nogle er gode, nogle er dårlige, og nogle er så tæt på originalen, at det kan være nærmest umuligt at afgøre om man står med den ægte vare eller ej.

Det er sådanne kopier, sådanne kunstværker, denne udstilling overvejende viser. Værker, der er helt tæt på originalen og som til overmål viser deres sande ophavsmands genialitet, kreativitet og mesterlige håndværk.

I tider hvor nylig fremkomne værker af store mestre kan sælges på auktion for mange millioner kroner synes autenticitet og ægthed at være et vigtigt spørgsmål. Og Rembrandt er da også en af de mest gennem-registrerede kunstnere i kunsthistorien. Den første optegnelse over hans grafiske værker udkom for over 250 år siden (kort efter kunstnerens død), og siden har der være stor uenighed om hvor mange ægte raderinger af Rembrandt der findes derude. Igennem tiden har man vurderet at det drejede sig om alt fra 71 til 418 raderinger.

Den store forskel skyldes dels at der løbende dukker nye, ægte, raderinger af Rembrandt op, dels at det kan være meget svært at vurdere, om en radering stammer fra kunstnerens egne hænder eller ej. Firs af Rembrandts egne plader er bevaret og har gennem tiden været brugt til genoptryk, men der kan også skabes kopier på andre måder. Det var yndet at gøre særligt 1 1800-tallet, hvor der blev trykt mange kopier i Paris og Berlin. Ikke for at begå falskneri, men for at gengive mesterens værker så loyalt og så godt som muligt.

Værkerne på udstillingen er overvejene fremkommet på denne måde og repræsenterer således ikke nogen værdi i kroner og ører.

 Linjernes mester

Rembrandt van Rijn (1606-1669) levede i det man senere har kaldt Guldalderen i Nederlandene. Det område vi i dag kalder Holland, oplevede som et af de første europæiske lande en pludselig økonomisk og kulturel vækst i årene 1625-1675. Rembrandt ses som en af de vigtigste kunstnere i perioden, og allerede i hans levetid samlede mange på hans grafiske tryk.

Rembrandt skildrede sine motiver med kompromisløs realisme, og han udviklede teknikker der var nærmest unikke i hans samtid. Han brugte radernålen som en pensel, og han så arbejdet med raderingerne som lige så vigtigt som arbejdet med maleri og tegning. Han ætsede sine plader af flere omgange, og med syre med forskellig styrke. Han arbejde med forskellige teknikker til aftørring af sværte fra pladerne. Og han bearbejdede ofte sine stregætsninger med koldnål senere i processen, eller ændrede og opfriskede pladerne med syre.  Alt sammen for at opnå mange forskellige tonedybder så han kunne arbejde med lys og skygge.

Et eksempel på dette arbejde Selvportræt med Saskia, 1636. Her kan man se at Saskia, Rembrandts hustru, optræder meget mere let og lys end kunstneren selv. Hendes hår og tøj er skabt af få, sprøde linjer og få skraveringer. Mens Rembrandt selv er kraftigere skraveret og måske har fået flere omgange i syrebadet og er blevet mørkere og kraftigere. Det skaber et effektfuldt og dybt perspektiv i billedet, hvor der er store forskelle mellem det lyseste og det mørkeste punkt.”

Udstillingen varer til 23. februar og har åbent to. – søn. kl. 12-17.

Venlig hilsen

Jan Kiowsky