top of page

Cecilie Gravesen

2024-AIR-invitation(!)jpg.jpg

Udstilling i Projektrummet

Flintskorpe - Kiselsvamp
Grafiske tryk af Cecilie Gravesen
13. juli - 1. sept. 2024

Det glæder os at invitere til udstilling af Cecilie Gravesens grafiske tryk produceret

under AIR artist residency på GVN og Helmet Press på Møn i perioden 2022-24. Sammen med dette vises et udvalg af hendes arkiv brugt i processen. Cecilie Gravesen er dansk billedkunstner og kurator, bosat i London.

AIR Artist-in-residency programmet på GVN tilsigter nye refleksioner omkring grafikmediet og kurateres af Sarah Bodil Tierney.

Udstilling og residency er venligst støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond​.​

For at forsone sig med uundgåelige overgange og slid, undersøger Cecilie Gravesen hvordan det levede liv ’tørrer sig af’ i de fysiske materialer vi omgiver os med. I de store fotogravure tryk indgår overlappende, sammenblœste motiver. De stammer fra hendes billedarkiv af museums samlinger, arkœologi, fundne tegninger og planter fra ophold på Møn og Holmegaard, og fra det natur residency som Cecilie kuraterer i Wales. Cecilie har i sit arbejde sœrligt undersøgt den ‘ånd’ der kan siges at vœre iboende i materialer, fra fundne objekter, rituelle kulturarvs-objekter eller hverdagens forbrugsgoder, og med fokus på ting som er i ufrivilligt eksil efter kolonialismen.

 

I de grafiske tryk er motiverne fastholdt af fotograferede sten, der som brevvœgte samler de fragmenter som truer med at spredes. “Lœgger sten på mine billeder så de ikke forsvinder i vinden. Porfyr, Feldspat, Flint og Gnejs fra stranden. Jeg affotograferer dem på papiret, og gennem et sindrigt system af belysningslamper og sugemaskiner bliver de til fotogravure plader, som kan aftrykkes i det våde papir. Den uforanderlige sten er blevet til det smuldrende billede, som kan transfereres igen og igen. Flinten, arkœologens vartegn på uforgœngelighed (lœs pilespidser som sms’er fra oldtiden) er i sig selv en ‘konkretion’ dvs. en hård knold i et blødt sediment, som omslutter efterladenskaberne af en af fortidens dryssende kiselsvampe.” Fotogravure pladerne er tilskåret organisk i hånden og komponeret i monotypi direkte på trykpressen. De fastholdes kortvarigt under tryk før de igen blœser ud i cirkulation. I det øverste lag er en bred streg påført som et udråb i stil med håndskrevne supermarkeds prisskilte.

På initiativ af AIR kurator, billedkunstneren Sarah Bodil Tierney tilsigter Artist-in-residency programmet på Nœstved Grafiske Vœrksted nye refleksioner omkring grafik mediet, bla. ved at invitere kunstnere for hvem grafikken ikke er det primœre kunstneriske udtryk. For Cecilie Gravesen er det at arbejde på papir en måde, hvorpå hun intuitivt gennemtænker sine større  research-tematikker som senere bliver til installation eller interventioner. Hendes AIR residency ophold, afholdt over flere kortere perioder, har konstruktivt punkteret hendes hverdag i London, med den tid og koncentration som grafikken kræver. Dialogen med verkstedets leder Jan Kiowsky og Sarah Bodil Tierney’s Helmet Press har gødet den interesse for grafikken som startede i Cecilies tidlige uddannelse på Bjarne Agerbo’s grafiske værksted.

 

Cecilie Gravesen er dansk billedkunstner og kurator, uddannet fra Chelsea College of Art og Royal College of Art i London. Vœrker i offentlige samlinger: Stavanger Art Museum, UK Crafts Council og Museum Man. Udstillinger og screenings omfatter Camden Arts Centre, Arcade Gallery, David Roberts Art Foundation, Nikolaj Udstillingsbygning, Kunsthal 44 Møn og Sandberg Instituut. Cecilie er tilknyttet fakultet for Arkœologi ved University College London som kunstnerisk Honorary Research Associate, og Göteborg Universitet Centre for Critical Heritage Studies. Sideløbende med sin kunstneriske praksis kuraterer Cecilie Species Artist Residency programmet i Snowdonia, Wales, og har kurateret og produceret udstillinger, bla. ’Pollinator Pathmaker’ af Alexandra Daisy Ginsberg for Eden Project og Serpentine Gallery i England og  Joshua Oppenheimer på Det Danske Filminstitut.

bottom of page