top of page

LOSS

MettePerregaard-LOSS
LOSS udstilling af billedkunstner Mette Perregaard  (i regi af KKArt)
LOSS Artbook: forlaget KKart udgiver samtidig Mette Perregaards Artbook

10/03 -16/04, 2023


Udstilling i projektrummet i Grafisk Værksted Næstved

Velkommen til fernisering: fredag 10/03 kl. 14-17
Artist talk v. Mette Perregaard: lørdag 18/03 kl. 15.


UDSTILLINGEN: Udstillingen LOSS viser 12 nye fotogravurer af Mette Perregaard. LOSS er en nummereret og signeret edition. Hvert grafisk værk er blevet til en i en grafisk proces, hvor to fotogravureplader blev trykt ovenpå hinanden. To farver mødes i hvert grafiske værk. Fotogravurerne er trykt af Mette Perregaard på Grafisk Værksted Næstved, såvel som på Københavns Grafiske Værksted i Fabrikken for Kunst og Design.


ARTBOOK: forlaget KKart udgiver samtidig Mette Perregaards Artbook LOSS. Under titlen ERINDRINGSRUINER bidrager Lisbeth Bonde (MA-art critic) med en tekst til Mette
Perregaards Artbook om tiden, forfaldet og erindringsruinen.


ERINDRINGSRUINER: Citat: “Billedkunstneren Mette Perregaard (f. 1963) er optaget af tiden, sådan som den manifesterer sig i billedkunsten – ikke som de fysiske ruiner (latin: ruina – af ruere at styrte sammen) hos kunstnere, der har dyrket især antikkens eller
gotikkens ruiner såsom grafikeren Giovanni Battiasta Piranesi (1720-78) og maleren Caspar David Friedrich (1774-1840), dvs. en genskabelse i to dimensioner af tredimensionale bygninger eller skulpturer. August Rodin (1840-1917) sagde om ruinen, at den var
smukkere end den smukkeste ting. Men Mette Perregaards forførende smukke grafiske værker er som rejser i rum og tid, farver og teksturer, som hun tilfører streger og raster for dermed at skabe fysiske beviser eller indicier på tidens gang – og gøre dem sanseligt tilgængelige for os.”


ARTIST TALK: Mød kunstneren i en artist talk lørdag den 18.03 kl. 15 i Projektrummet på Grafisk Værksted Næstved. Hør om hvordan fotografiske rejsealbums og fotografiske pionerer fra omkring midten af den 19. århundrede er inspiration for kunstnerens arbejde. Hør kunstneren gøre nedslag i sine tidligere arbejder bl.a. fra bogen “Solbilleder- en fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel”.


LOSS realiseres i samarbejde med Projektrummet i Grafisk Værksted Næstved og med støtte fra Grosserer L. F. Foghts Fond, Næstved Kommune, Det Danske Institut i Athen og
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

bottom of page