top of page
Farver-wall-gvn.jpg

Grafisk Værksted anvendes af kunstnere, som arbejder professionelt med grafiske teknikker på et højt niveau. Kunstnerne kan hver især i fred og ro arbejde og eksperimentere med de grafiske teknikker i værkstedet, der rummer gode faciliteter til alle grafikkens genrer og teknikker.

Værkstedet er en kunstnerstyret forening med tilskud fra Næstved Kommune.

Grafikgalleriet og Næstved Grafiske Værksted ligger naturligt under samme tag. Kommer man for at opleve en af galleriets udstillinger, træder man på en måde også ind i værkstedet, der kun er adskilt af en fleksibel skillevæg. Man mærker stemningen af værksted og stikker man hovedet ind kan man måske få et glimt af de folk som går og arbejder der; kunstnere, en trykker, et par assistenter.

Grafisk Værksted Næstved
Grafik Galleriet

Grafik Galleriet er en del af det kunstnerstyrede grafiske værksted. Ser man nærmere på galleriets udstillingsprogram er man ikke i tvivl om at det handler om den originale, grafiske kunst. Udstillingerne kurateres i en stor spændvidde fra internationale og danske samtidskunstnere, til tematiske gruppeudstillinger. Alle udstillingerne har dog det til fælles at både det grafiske udtryk og teknikkens særlige væsen, får stor plads.De fleste af udstillingerne har direkte forbindelse med kunstneres ophold på værkstedet og de værker de har produceret der.

 

Man er heller ikke i tvivl om at Grafikgalleriet hele tiden forsøger at forny sig og afsøge nye udstillingskoncepter. Måder man kan kombinere nye ideer og tanker og bringe de ældgamle teknikker i nyt lys og spil. Eller samarbejder med andre kunstgenrer med relation til grafik.

Aktuelle udstillinger

spor321.jpg
11. februar til 19. marts 2023

Velkommen til fernisering 11. februar
KL. 14.00 - 16.00

Spor er en række grafiske værker, der alle er udført af tidligere og nuværende studerende, samt lektorer fra Kunstakademiet i København. Udstillingen er en hilsen til professor emeritus Vibeke Mencke Nielsen, i lyset og respekt for hendes kunstneriske arbejde, og store indsats til fremme af den grafiske kunst på Akademiet.

Udstillere : Sahar Aghaei-Jamili, Femja Olsen Haack, Christoffer Stig, Benjamin Savi, Jane Maria Petersen, Jacob Nørregård, Claus Handgaard, Finn Naur Petersen, Lars Grenaae.

SPOR

MettePerregaard-LOSS.jpg
Mette Perregaard i regi af KKArt
Fotogravurer og artbook
10/03 -16/04, 2023

LOSS viser 12 nye fotogravurer af Mette Perregaard. LOSS er en nummereret og signeret edition. Hvert grafisk værk er blevet til en i en grafisk proces, hvor to fotogravureplader blev trykt ovenpå hinanden. To farver mødes i hvert grafiske værk. Fotogravurerne er trykt af Mette Perregaard på Grafisk Værksted Næstved, såvel som på Københavns Grafiske Værksted i Fabrikken for Kunst og Design.
ARTBOOK: forlaget KKart udgiver samtidig Mette Perregaards Artbook LOSS. Under titlen ERINDRINGSRUINER bidrager Lisbeth Bonde (MA-art critic) med en tekst til Mette
Perregaards Artbook om tiden, forfaldet og erindringsruinen.

Udstilling i Projektrummet i Grafisk Værksted Næstved

Fernisering: fredag 10/03 kl. 14-17

Artist talk ved Mette Perregaard: lørdag 18/03 kl. 15

LOSS

Udstillinger
bottom of page